อักษรนำหน้าชื่อ ทำนายดวงชะตาชีวิต

อักษรนำหน้าชื่อ ทำนายดวงชะตาชีวิต

ชื่อนั้น สำคัญไฉน ทำไมคนจึงนิยมเปลี่ยน? ความเชื่อเรื่องตัวอักษรของชื่อนั้นถือเป็นความเชื่อที่มีมายาวนาน ซึ่งหากในชื่อนั้นมีพยัญชนะหรือสระเป็นกาลกิณีก็ส่งผลกับดวงชะตาชีวิตและเรื่องอื่นๆอีกหลายด้าน และวันนี้ OnlineNews จึงนำคำทำนายเกี่ยวกับ ตัวอักษรนำหน้าชื่อ มาให้ทุกคนได้เช็คกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนนะคะ

1. “สระ” นำหน้าชื่อ ในช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพ และอาจเกิดปัญหาเพราะเพื่อน

2. ชื่อที่มีอักษร ก,ข,ค,ง นำหน้า ช่วงนี้มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงาน

3. ชื่อที่มีอักษร จ,ฉ,ช,ซ,ฌ,ญ นำหน้า ให้ระวังเรื่องการเกิดปัญหาทางคดีความ และอาจสูญเสียทรัพย์

4. ชื่อที่มีอักษร ฎ,ฏ,ฐ,ฑ,ณ นำหน้า ช่วงนี้จะถูกผู้ใหญ่ติเตียน มีเกณฑ์จะเสียทรัพย์ และอาจจะได้พบเนื่อคู่

5. ชื่อที่มีอักษร ด,ต,ท,ธ,น นำหน้า มีเกณฑ์จะได้ทรัพย์ มีโชคลาภ สำเร็จสมหวัง และจะได้เดินทางไกล

6. ชื่อที่มีอักษร บ,ป,พ,ฟ,ผ,ฝ,ภ,ม นำหน้า ความรักมีเกณฑ์เกิดปัญหาระหว่างคู่รัก และมีโอกาสเจ็บป่วย

7. ชื่อที่มีอักษร ย,ร,ล,ว นำหน้า มีโอกาสจะได้รับทรัพย์ และออกรถใหม่ แต่จะถูกเพื่อนเบียดเบียน

8. ชื่อที่มีอักษร ส,ศ,ษ,ห,ฬ,อ,ฮ นำหน้า ช่วงนี้ให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วย จากการรับประทานอาหาร อาจเกิดการแพ้อาหารerror: Content is protected !!